Argus Logo

Despre Noi

Argus-S

Î.C.S. O.P. ”Argus-S” S.R.L. a fost înregistrată la data de 26 noiembrie 2007. Organizație de pază activitatea căruia se desfășoară în limitele prevederilor Legii R.M. nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază, Hotărârii Guvernului nr. 667 din 08.07.2005 cu privire la masurile de realizare a Legii nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază, Legii R.M. nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Apropiindu-se cu pași fermi de cea de a 10 aniversare putem să confirmăm că pe parcursul acestor ani am reușit sa ne poziționăm printre companiile fruntașe ce prestează servicii în domeniul pazei și securității și suntem unicii cu acoperire națională. Am reușit sa acumulăm o vastă experiență bazată pe performanțe profesionale și tehnologii inovatoare în domeniu. Din momentul lansării pe piața Republicii Moldova am urmărit o extindere și o sporire însemnată a numărului de clienți, printre care să regăsesc întreprinderi de stat, internaționale, obiective comerciale și culturale, locații de agrement, case individuale. Noi orientați spre clienții noștri, ne-am asumat răspunderea de a presta servicii de calitate. Fiecare din clienți are însemnătate pentru noi și este tratat în mod individual prin respect, transparență, comunicare eficientă, corectitudine.

Cele obținute se datorează devotamentului și angajamentului de care dau dovadă angajații noștri în activitatea zilnică. Tezaurul companiei noastre sunt cei peste 500 de angajați, profesionaliști cu o experiență bogată și o pregătire specială în domeniu. Munca pe care o realizează echivalează cu garanția unei vieți mai liniștite și mai sigure. Sunt cei care tratează rigorile meseriei noastre cu responsabilitate. În această perioadă de timp ”Argus” a depus eforturi enorme în vederea dezvoltării și consolidării capacităților de intervenție, devenind promotorul implementării tacticilor și tehnologiilor moderne de asigurare a securității obiectivelor și pazei locuințelor. Suntem convinși, că și în viitor vom menține nivelul tradițional de calitate și ”Argus” va rămâne și în continuare un prestator de valoare pe piața serviciilor de pază a proprietății și asigurarea a securității cetățenilor. ARGUS – merită încredereVIDEOMONITORING

la distanta

PAZĂ FIZICĂ

a obiectivelor

SERVICII DE LOCALIZARE

monitorizare prin GPS

PAZĂ TEHNICĂ

a obiectului (de la pupitrul de comanda)

PROIECTAREA SI INSTALAREA

mijloacelor tehnico-ingineresti la obiective

VINZAREA ECHIPAMENTULUI

pentru protejarea locuintei dvs

PAZA FIZICA A OBIECTIVELOR

Proiectarea şi implementarea planului optim de pază fizică a obiectivului şi a proprietăţii Clientului. Specialiştii noştri efectuează analiza teritoriului adiacent al obiectivului şi elaborează cel mai eficient complex de pază, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice de securitate. La întreprinderile de producţie gardienii asigură paza nu doar a perimetrului de eventualele efracţii, dar contracarează cazurile de scoatere nesancţionată a producţiei, care, de multe ori, este principala sursă de pierderi. Pentru conlucrarea cu succes a serviciului de pază cu subdiviziunile întreprinderii economice, specialiştii I.C.S.O.P. „Argus-S” S.R.L. elaborează setul de documente necesare, care include regulamentul privind regimul de trecere, planul de pază a obiectivului, instrucţiuni, modele de permise. Paza fizică include următoarele activităţi care au ca scop identificarea, prevenirea şi stoparea: pătrunderea neautorizată pe teritoriul obiectivului păzit (terenuri, încăperi); accesul persoanelor neautorizate la obiectivul păzit; însuşirea prin furt, jaf, atac banditesc, fraudă a bunurilor obiectivului păzit; utilizarea ilicită a bunurilor obiectivului păzit fără avizul autorităţilor; cauzarea de pierderi prin deteriorarea sau distrugerea intenţionată a bunurilor obiectivului păzit, precum şi prevenirea atacurilor asupra securitatăţii persoanelor.

Clientii nostriComandă un apel