Argus Logo

Serviciile Nostre

Servicii

Paza tehnica a obiectului

Asigurarea securităţii tehnice complexe a obiectivului protejat. Paza tehnică (de la pupitrul de comandă) reprezintă serviciul de pază a obiectivului cu aplicarea sistemelor moderne de securitate alarmă pază/ incendiu,a pupitrului de comandă centralizat şi a Grupurilor de Intervenţie Rapidă la semnalul de alarmă. Acest serviciu este indicat atît pentru persoanele fizice cît şi pentru persoanele juridice ce necesită o protecţie maximală a imobilului şi a bunurilor care sunt în incinta acestuia, case, apartamente, oficii, depozite ş.a.

Pază fizică

Proiectarea şi implementarea planului optim de pază fizică a obiectivului şi a proprietăţii Clientului. Specialiştii noştri efectuează analiza teritoriului adiacent al obiectivului şi elaborează cel mai eficient complex de pază, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice de securitate. La întreprinderile de producţie gardienii asigură paza nu doar a perimetrului de eventualele efracţii, dar contracarează cazurile de scoatere nesancţionată a producţiei, care, de multe ori, este principala sursă de pierderi. Pentru conlucrarea cu succes a serviciului de pază cu subdiviziunile întreprinderii economice, specialiştii I.C.S.O.P. „Argus-S” S.R.L. elaborează setul de documente necesare, care include regulamentul privind regimul de trecere, planul de pază a obiectivului, instrucţiuni, modele de permise. Paza fizică include următoarele activităţi care au ca scop identificarea, prevenirea şi stoparea: pătrunderea neautorizată pe teritoriul obiectivului păzit (terenuri, încăperi); accesul persoanelor neautorizate la obiectivul păzit; însuşirea prin furt, jaf, atac banditesc, fraudă a bunurilor obiectivului păzit; utilizarea ilicită a bunurilor obiectivului păzit fără avizul autorităţilor; cauzarea de pierderi prin deteriorarea sau distrugerea intenţionată a bunurilor obiectivului păzit, precum şi prevenirea atacurilor asupra securitatăţii persoanelor.

Monitorizare Video

Monitorizarea video a obiectivului protejat. Supravegherea video presupune o gamă largă de camere video, capabile să transmită semnalele prin Internet. Beneficiul imaginilor digitale este înalta calitate a semnalului care este transmis şi înregistrat, respectiv şi varietatea multiplă de optiuni care sunt disponibile, precum: salvarea de înaltă rezoluţie pe Hard Disk, căutarea după data/ora sau eveniment, care permite inregistrarea simultană a mai multor camere de supraveghere. Toţi acesti factori, combinaţi, vă oferă o unitate de supraveghere video de top, care să vă protejeze bunurile. Programarea „softului”, permite de a acomoda programa sub cerinţele clientului. Ca un exemplu ar putea fi: programarea „softului”, la doleanţele clientului, de a provoca alarma în urmatoarele cazuri, mişcări brusc întreprinse (fuga, bătaie), obiecte uitate sau special abandonate, care nu sunt în mişcare o perioadă anumită de timp (programarea timpului la cerere) – sacoşe, genţi, cutii ş.a. Programarea „softului” pentru implimentarea la punctele de control-acces atît la pesoanele fizice cît şi la autoturisme.Exemplu: Sistemul de control-acces la intarare sau ieşirea se programează conform cerinţelor, unde se formează o bază de date ce conţine toate numerele de înmatriculare ale autoturismelor care au permisiunea de intrare-ieşire de pe teritoriu. Astfel la momentul intrării sau ieşirii, autoturismul al cărui număr de înmatriculare a fost programat în baza de date a „softului”, apropiindu-se de barieră , automat ridică bariera acorzîndu-i accesul liber. Acest „soft” permite automatizare totală a punctelor control-acces, fară implicarea persoanelor fizice (paznici, gardieni), care total exclude factorul uman.

Instalarea Sistemelor Video

Dotarea obiectivelor cu mijloace tehnice de pază, sisteme video de supraveghere şi control ale accesului, crearea soluţiilor sistemice de securitate ale obiectivului. Compania ICS OP „ARGUS-S” S.R.L. efectuează următoarele tipuri de lucrări tehnico-inginereşti : Proiectarea sistemelor de securitate , reglarea utilajelor/soft-ului , lucrări de montare (ale sistemelor de semnalizare de alarmă / ale sistemelor de semnalizare de pază , sistemelor de semnalizare în caz de incendiu , sistemelor de videocontrol , ale sistemelor de control şi gestionare ale accesului) , efectuarea lucrărilor de reglare şi lansare , lucrările de montare se efectuează cu acordarea garanţiei calităţii şi serviciilor tehnice, în conformitate cu condiţiile contractului.

Sisteme de localizare prin GPS

Localizarea GPS este un procedeu relativ simplu care se realizează prin plasarea unui Localizator GPS pe un autovehicul spre exemplu, acesta se va conecta la sateliții GPS din jurul pământului obținând astfel poziția exactă (Latitudine - Longitudine) iar informațiile cu locația obiectivului cât și viteza de deplasare sau altitudinea vor fi trimise către dvs, prin intermediul internetului sau al unui SMS. Astfel, de oriunde vă aflați puteți știi cu siguranță întreg traseul parcurs de un obiectiv (mașină sau persoană).

Avantaje și beneficii:

Monitorizare și urmărire GPS

Aflarea traseului unui autovehicul

Aflarea traseului unei persoane

Live-tracking (Urmărire în timp real)

Dimensiuni reduse ale dispozitivelor

Reducerea costurilor pentru firmele de transport și logistică

Optimizarea cheltuielilor pentru combustibil

Monitorizarea partenerului de viață

Sisteme antiincendiare

Protecția împotriva incendiilor se realizează prin îndeplinirea cerințelor esențiale securitate la incendiu. Aceaste cerințe se asigură prin măsuri și reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, precum și privind performanțele și nivelurile de performanță în condiții de incendiu ale structurilor de construcții, produselor pentru construcții, instalațiilor aferente construcțiilor și ale instalațiilor de protecție la incendiu. Instituțiile, agenții economici, care execute lucrări de construcții la clădiri civile sau industriale indiferent de formă, de stat sau private, nave maritime sau chiar terestre, conducătorii de instituții și proprietarii sunt responsabili pentru a menține instalațiile si clădirile lor, în conformitate cu reglementările tehnice și legislația în vigoare stabilite de către autoritatea competentă.

Atentie !

Comanda acum un apel si primeste o consultatie gratuit

Comandă un apel